I regeringens budget för 2018 ingår det glädjande nog klimatvänliga satsningar på bl.a. elcyklar. Där man avsätter 350 miljoner kronor per år, i tre år, i form av en elcykelpremie. Du som konsument får tillbaka 25% av elcykelns belopp, upp till maxgräns på 10.000 kr. Bidraget syftar till att ge fler cyklister och fler som väljer bort bilen. Från och med den 20:e september införs premien för elcyklar. Premien gäller dock retroaktivt så det är efter årsskiftet som utbetalningarna av premien börjar ske, men från och med 20 september då budgeten presenteras börjar förslaget att gälla. Du som går i elcykel-tankar kan därför köpa din elcykel idag och få 25% tillbaka efter årsskiftet.

Regeringen skriver i övervägandet till budgeten att: ”Trafiksituationen är trängd på många håll i landet med dålig luft och konkurrens om markutnyttjande som följd. Cykling ger minskade utsläpp, positiva hälsoeffekter, minskad trängsel samt ökade möjligheter att planera hållbara och levande städer. För att fler privatpersoner ska få tillgång till elcykel, elmoped m.m. och använda dessa i pendling till arbete eller fritidsresor föreslår regeringen en premie.”

Carl Martin Vikingsson (MP) säger att Regeringen kommer att besluta om en bidragsförordning när budgetpropositionen har beslutats av riksdagen. Planeringen är att bidragsförordningen ska träda i kraft den 1 januari 2018 men det kan ta en bit in på våren innan man kan räkna med att få en premie utbetald. Detaljerad information om bidraget kommer att finnas närmare årsskiftet. I förordningen kommer det att finnas bestämmelser om bl.a. bidragets storlek och hur man ska ansöka. Regeringen arbetar nu enligt inriktningen att:

Premien riktas till privatpersoner som fyllt 18 år och som köper en elcykel. Rena hobby- eller leksaksfordon ska inte kunna komma i fråga för premien, en begränsning till en premie per person kommer också att gälla. Bidraget ska motsvara 25 procent av inköpspriset inklusive moms. men att det ska finnas ett maxbelopp för att bidraget ska få en bred spridning. Maxbeloppet bör ligga på runt 10 000 kronor. Bidraget ska gälla retroaktivt från och med den 20 september 2017. Det är därför viktigt att du som har köpt en elcykel från och med detta datum sparar ditt kvitto om du vill ansöka om bidraget. På kvittot måste det fordon som du tänker söka en premie för att kunna identifieras, till exempel med ett ramnummer, registreringsnummer eller annat ID-nummer. Det är sedan Naturvårdsverket ska ansvara för utbetalningen av bidraget.

E-Comfort

Med elcykelpremie betalar du 18 746kr

Pris utan elcykelpremie 24 995kr

E-Comfort
E-bike Dayton

E-bike Dayton

Med elcykelpremie betalar du 14 996kr

Pris utan elcykelpremie 19 995kr

E-Bike Alton

Med elcykelpremie betalar du 39 995kr

Pris utan elcykelpremien 49 995kr

E-Bike Alton