Vi i Sverige är ett cyklande folk och intresset för förmånscykel ökar, såväl hos arbetsgivare som bland anställda. Som anställd är de möjligt att få fri cykel som förmån från arbetsgivaren. Man betalar då enbart skatt på förmånen och sparar en rejäl slant. Arbetsgivaren kan även strå för rörliga kostnader som reparation, service och försäkring. Vad förmånen är värd i kronor beror på vad cykelköparen betalar i skatt och värdet på cykeln, men det finns pengar att spara för den anställde.


Att investera i en företagscykel är att investera i dina medarbetare. 
Människor som motionerar mår bättre. En cykel är ett utmärkt motionsredskap eftersom den faktisk går att använda för transport till och från jobbet.


Kontakta oss för mer information.
Vill ni ha prisexempel, eller bara få mer information om hur vi kan hjälpa er? 
Fyll i formuläret nedan så återkommer vi.

För den anställde
Det finns regler vad som gäller för förmån av fri cykel. Till skillnad från bilförmån finns dock inga schabloner, utan förmånen skall värderas till marknadsvärde, alltså vad det skulle kosta anställde att äga cykeln själv. För rörliga kostnader som reparationer, service och försäkring får man gå på arbetsgivarens verkliga kostnad (före ev rabatter etc).

För arbetsgivare
Köper arbetsgivaren in cykeln får man beräkna efter en lämplig avskrivning (typiskt sett planenlig avskrivning 20 % per år) och en räntekostnad (t.ex. räntan på transaktionskontot). Om arbetsgivaren hyr eller leasar cykeln sker beräkningen på hyra/leasingavgift.

Kontakta oss för mer information